Dyslextiskt Kebabstuk

Nu får vara slut med hästar i spiltor.

Än i dag år 2010 står det en massa hästar uppbundna i spiltor i detta land. Till råga på alt så är nog huvudparten ridskolehästar. De är de hästarna i Sverige som är tvungna att försörja sig själva. Lämna ett överskott så de också kan försörja mig och sprida en massa glädje till små som stora elever.

Få hästindivider har såna stora krav och förväntningar på sig och detta belönar vi med att de blir uppbundna i en spilta.
Om nu spiltor är så bra för hästar varför byggs då alla privatstall utan spiltor. Det är dags att vi inom ridskoleverksamheten börjar rensa upp i stallen och ta den kostnaden det är att bygga bort spilltorna nu och inte ständigt skjuter upp besluten och förbättra våran hästhållning.
[img_assist|nid=235|title=|desc=|link=none|align=left|width=200|height=179]

Författare: 

mokologi

Läran om hästeriet och upplevelser med hästar