Dyslextiskt Kebabstuk

Småting och hund = hjärtevärmare

Vi tycks alltid leva med några småtingar runtomkring oss. Också hundar.