Dyslextiskt Kebabstuk

Småting och hund = hjärtevärmare

Maria och Nizze

Vi tycks alltid leva med några småtingar runtomkring oss. Också hundar.