Dyslextiskt Kebabstuk

Livsprogrammet

Livskompetens
Livsstilskompetens.
Socialkompetens
Yrkeskompetens.
Etikkompetens.
Tystnadenskompetens.

Detta mina vänner är en sammanfattning av livet. Det är väl skönt att vi nu vet vad livet är.
§Livskompetens = §Livsstilskompetens + §Socialkompetens + §Yrkeskompetens + §Etikkompetens + §Tystnadenskompetens.
§Livet = §Livskompetens.

Hur skall nu detta läsas? Du lägger ihop de olika kompetenserna. Detta värde överför du till variabeln §Livskompetens. Detta är enkel programmering.
Eftersom vi vill veta vad livet är för mig så överför vi variabeln §Livskompetens till variabeln §Livet. Sätter vi in variabeln §Livet i funktionen print så skrivs värdena för §Livet ut på skärm
print(variabeln §Livet);
Pang puff och så var lösningen snyggt paketerat och jag står där på scenen som en standuppare och redogör för varje liten variabel och tjänar trettiotusen för att servera dessa sanningar för dig. Tills någon med smal socialkompetens påpekar, trots att vederbörandes chef har nickat instämmande till standupparen, estetiskkompetens var finns den?
Det finns inte. Inte sedan man la ned de tio budorden. Eftersom detta är en värderingsfråga och självklart på något viss måste hamna i variabeln §Livskompetens för att livet skall bli korrekt utskriven. Och värderingsfrågor inte ingår i denna föreläsning , utan bara ren och skär kompetens.
Med andra ord bör den påpekandes chef ha en djupgående diskussion med den påpekande om hans socialkompetens och ställa sig frågan om den inte borde nedvärderas.
Livsstilskompetens är kära vänner enbart ett sätt att paketera kontrollåtgärder från dina chefer och staten. Vad dom vill kontrollera är ditt fysiska stadium. Cheferna vill se om du har den fysiska möjligheten att utföra jobbet och kära vän.
”Hur kommer dina möjligheter att vara om fem år med din livsstilskompetens?”
Miljöarbetet på våra arbetsplatser har funnit sina former. Där arbetet har get bra resultat så har cheferna aktivt deltagit i arbetet och låtit sin visdom, auktoritet och beslut strila ned genom organisationen. Det har alltid funnits en mängd friskvårds tok på arbetsplatserna. Guskelov så har de inte fått något genomslag för då hade det inte ingått som lönerelaterade frågor.
” Mera motion ger mera pengar på lönekontot.”
Detta bör också underlätta för våra Svenska chefer att bli mera attraktiva på den Globala chefsmarknaden. Denna nisch i den Svenska tjänsteexporten , bör vi ej förringa.

Staten vill ha ett redskap för att kartlägga om det är din livsstilskompetens som har avgjort om du valde fetmans väg och därför skall betala högre självrisk än de som av ickelivsstilskompetenta skäl vandrar sundhetens stig.
För att inte hela rackelbygget skall rasa ned över folkhemmets kolonialträdgård så skall livsstilskompetensen bli statens viktigaste åtgärd för att minska sjukskrivningarna och därmed klara budgettaket.

Författare: 

Livsblogar

Om livet och sånt.